Devlet Konservatuvarı

Tarihçe

TRABZON ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI

 
TRÜ Devlet Konservatuvarı, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak 2003 yılında kurulmuştur. Diğer üniversitelerin konservatuvarlar teşkilatlanmalarının incelenmesi sonucunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için 2008 yılında yeni bir yapılandırma çalışmasına gidilmiş, bu doğrultuda konservatuvar bünyesinde üç bölüm ve bu bölümler içerisinde yedi anabilim/anasanat dalının kurulması uygun görülmüştür. 2011-2012 akademik yılı itibariyle Müzikoloji Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı’na öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır. Konservatuvar ilk mezunlarını 2014-2015 akademik sezonunda vermiştir. 2018 yılında Trabzon Üniversitesine bağlanmıştır. 2018-2019 Öğretim yılı itibariyle Lisans ve Yüksek Lisans derecelerinde Müzikoloji Anabilim Dalı, Müzik Teorisi bölümüne öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Konservatuvarın bulunduğu Trabzon şehri birçok müzik türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu yüzden halk müziği kültürü ve müzik çeşitliliğiyle alan çalışmaları için çok uygun ve önemli bir konuma sahiptir.

TRÜ Devlet Konservatuvarı’nın vizyonu; alanında liderlik vasıflarını barındıran eğitimci kadrosuyla, sanatçılar ve müzik bilimciler yetiştirmek, müzik alanındaki araştırmaları desteklemek, düzenlemek, sahnelemek ve yayınlamaktır. Ayrıca kişisel gelişimin desteklenmesi amacıyla benzer programların bulunduğu yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle iletişimde bulunarak ortak programlar ve araştırmalar yürütülmektedir. Bunların yanı sıra, bölgesel müzik kültürüne ve şehrin kültürel yaşamına da katkıda bulunmak amacıyla birçok sanatsal ve bilimsel etkinlikler ve projeler düzenlemektedir.

Kafkasya ve Anadolu coğrafyası arasında merkez bir noktada bulunması nedeniyle de Karadeniz müzikleri araştırması alanında da öncü olması gerektiğine inandığımız TRÜ Devlet Konservatuvarı, Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin müzikal ürünlerinin bulunduğu bir arşiv projesine de ön ayak olmuş ve TRÜ bünyesinde KARMA’yı kurmuştur. Ayrıca bu zaman içinde uluslararası projeler, uluslararası sempozyumlar, bölgesel çalıştaylar, Gitar günlerinin yanında bir çok seminer ve konser düzenlemiştir. Halihazırda devam eden bir patent başvurusu mevcuttur.
TRÜ Devlet Konservatuvarı Batum Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademileriyle ikili ilişkilere ve ortak projelere sahiptir. Ayrıca 2016 yılı itibariyle hizmete giren bir kayıt stüdyosu ve bir dijitalleştirme stüdyosuna sahiptir.
 

Vizyon

Belirlediği amaçlar doğrultusunda yaratıcı bir eğitim vermek, ulusal ve uluslararası alanda kendisini gösterebilecek sanatçı ve bilim insanları yetiştirmek, akademisyen kadrosuyla müzik mirasını gelecek kuşaklara aktarmak, müzik bilimine ve icrasına yeni yaklaşımlar getirerek eğitimi ve araştırmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir konservatuvar olmak.
 

Misyon

Konusunda liderlik vasıflarını barındıran eğitici kadrosuyla, sanatçılar ve müzik bilimciler yetiştirmek, müzik alanındaki araştırmaları desteklemek, düzenlemek, sahnelemek ve yayınlamak, kişisel gelişimin desteklenmesi amacıyla benzer programların bulunduğu yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle iletişimde bulunarak ortak programlar ve araştırmalar yürütmek, benzer programlarla öğrenci değişimleri yapmak. Konservatuvarımızın fiziki mekân sorunu çözümlenip, amacına uygun bir binaya kavuştuğunda, İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yarı zamanlı eğitim verilerek, tam zamanlı Konservatuvara altyapıdan daha nitelikli öğrenci yetiştirilecektir. Ayrıca Tiyatro ve diğer dallarda da eğitim verilmesine başlanacaktır.

Menüyü Kapat