Devlet Konservatuvarı

Müzikoloji Bölümü

Müzikoloji Bölümü
Müzikoloji programı dört yıllık bir içeriğe sahiptir. Eğitim dili Türkçedir. Özellikle kültürel açıdan oldukça zengin ve canlı bir yapının bulunduğu bir bölgede kurulmuş olması nedeniyle, TRÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, başta Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve Anadolu coğrafyasında yaşayan yerel kültür ürünlerinin nitelikli saha araştırmaları ile derlenmesi, toplanması, geçmiş kuşaklarla bağlarının kurulması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması aşamalarında rol alabilecek müzikologlar yetiştirebilmek amacıyla hazırlanmış bir müfredat yürütmektedir. Bunun yanı sıra, program tarihsel alandaki verilerin tespiti ve bilimsel olarak değerlendirilmeleri için müzik tarihi içerisinde yeryüzündeki farklı coğrafyalarda yaşanan dönem kültürleri hakkında bilgiler içermektedir. Yeni, özgün ve yaratıcı araştırmaların yapılması ve projelendirilmesi için teorik ve uygulamalı bir ders içeriği sunulmaktadır.
Bölümün eğitim yapılanması, ulusal ve uluslararası alanda uygunluk da göz önünde bulundurularak, öğrencilerin etnomüzikoloji, sistematik müzikoloji ve tarihsel müzikoloji olmak üzere tercih ettikleri 3 alandan birinde uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Programlar, Bologna sürecine uygun bir şekilde geliştirilmiştir.

Müzik kültürünün tarihsel mirasını çağdaş ve bilimsel metotlarla tespit edebilecek, eğitim süresince edindiği müzik bilgilerini ve araştırmalardan elde ettiği verileri bilimsel altyapıyla donatarak ulusal ve uluslararası alanda yeni ve özgün araştırmalar üretebilecek, bilimsel bakış açısına sahip, araştırmacı, üretken, yaratıcı ve lider bilim insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Bölüm Olanakları
Bölüm, müzikoloji alanında öğretim ve araştırma yapmak için gerekli temel olanaklara sahiptir. Bu olanaklar arasında, ses yalıtımı ve akustik düzeni sağlanmış sınıflar ve öğrenci çalışma odaları gibi mekânlar vardır. Ayrıca öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş pek çok enstrüman bulunmaktadır.

İletişim: 0(462) 455 1553
Menüyü Kapat