Yönetim

 

Müdür
Doç. Ayşegül ERGENE
aergene@trabzon.edu.tr
 

Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Koray ILGAR
korayilgar@trabzon.edu.tr
 

Müzikoloji Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Burcu KALKANOĞLU
burcukalkanoglu@trabzon.edu.tr
 
Müzikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Uğur ASLAN
uaslan@trabzon.edu.tr

Müzikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
Arş Gör. Emrah ERGENE
emrahergene@trabzon.edu.tr
 

Müzik Bölümü Başkanı
Doç. Ayşegül ERGENE
aergene@trabzon.edu.tr