Sahne Sanatları Bölümü

Sahne Sanatları Bölümü
Sahne Sanatları Bölümü, Tiyatro, Opera ve Dans Ana Sanat dallarından oluşmaktadır.  Ülkemizin sahne sanatları alanında geçmişten geleceğe uzanan köklü birikimini öğrencilere kazandırmak bölümün temel hedefleri arasındadır. Bu anlayışla, Türkiye’nin ve Dünya’nın hızla gelişen sanat ve kültür platformlarında yer alabilecek seviyede öğrenciler yetiştirmek bölümün öncelikli amacıdır.

Bulunduğu toplumun özelliklerini bilen, kültürel değerlerini temel alan, evrensel değerlere sahip, yeniliklere açık, sahne sanatları alanında projeler üreterek bulunduğu şehre, ülkemize ve dünyaya sanat alanında katkılar vermek bölümün hedeflerindendir.

Konservatuvarımız henüz sahne sanatları bölümüne öğrenci kabul etmemektedir.